Skip to main content

Hidrografski usluga

hidrografske sluzhbaosuschestvlyaet navigaciju i hidrografski podrška more, pomorskih i riječnih flote. Sastavlja i objavljuje pomorskih karata, jedrenje upute, tablice morskih mijena, itd .., postavlja navigacijska oprema (farovi, signalna svjetla, znakovi i ograde i sl), obavještava pomorce promjena ronilačkog modu. * * * HIDROGRAFSKI SLUZHBAGIDROGRAFICHESK I URED, pruža navigacijske i hidrografske podršku more, pomorskih i riječnih flote. Priprema i objavljuje pomorskih karata, jedrenje upute ( cm. jedrenje upute), tablice morskih mijena ( cm. plima i oseka) i i sur., postavlja navigacijske opreme (farovi ( cm. svjetionik), signalna svjetla, znakovi i ograde i sl), obavještava pomorce promjena krstarenja.

Sveučilišna rječniku. 2009.