Skip to main content

Hidrografija

hidrografije s; Pa. [iz grčkog. hydōr - voda i grafō - pišem]. 1. Sekcija hidrologije koja se bavi istraživanjem i opisom vode površine zemlje. 2. što. Stanje površinske vode teritorij. g. Europski dio Rusije. ◁> 999> Hidrografski, četvrti, četvrti. Moja ekspedicija. Posao. G-ta kartica. * * * hidrografija (od hidro ... i ... grafija), 1) dio zemljišta hidrologije, posvećen opis rijeke, jezera, akumulacija i njihovi dijelovi s kvalitativnim i kvantitativnim obilježjima njihove situacije, fizički i geografskim uvjetima, liječenje i korištenje. 2) znanost koja proučava plovnim putem, formira dno okeana, mora, jezera, akumulacije, rijeke, kanale i razviti metode za unapređenje plovnog rute. * * * GIDROGRAFIYAGIDROGRAFIYA (od hidro ... ( cm. HYDRO ... (dio složenicama)) i "grafija") 1) dio zemljišta hidrologije (

cm. Hidrologija ) posvećen opisu rijeke, jezera i akumulacije, te njihovih dijelova iz kvalitativnih i kvantitativnih obilježja njihovog statusa, fizičke i geografskih uvjeta te način korištenja. 2) Znanost koja proučava utovar trake, tvore dno okeana (

cm. morskoga dna), more, jezera, akumulacije, rijeke, kanale i razviti načine za poboljšanje plovnog puta. Enciklopedijski rječnik. 2009.