Skip to main content

Hydroid

hidro hidroclasa vodenih beskralješnjaka poput cnidariana. 5-6 odvojaka, uključujući hidrete; oko 400 vrsta. Većina su kolonijalne morske životinje, za koje je karakteristična alternativa seksualnih (meduze) i aseksualnih (polipa) generacija. * * GIDROIDNYEGIDROIDNYE razred vodenih beskralježnjaka ( cm. beskralježnjaci), kao što koleneteratima ( cm. koleneteratima). Najviše nisko organizirani među svim koelentatima. Njihova intestinalna šupljina je bez septa, a živčani sustav je ganglion ( vidi Ganglia); spolne žlijezde razvijaju se u ektodermu. Velika većina hidroidnog - kolonijalna morskih životinja, koje karakterizira izmjeni seksualnog (meduza ( Pogledajte MEDUSA).) I aseksualna (polipi ( Pogledajte polipi (more))). Generacije.

U ovom slučaju, neke vrste meduza plutaju slobodno, dok su u drugim ostaju pričvršćene na zajednički prtljaž kolonije. Prestaviteli hidraulična jedinica ( vidi HYDRA.) Karakterizira odsutnost medusoid generacija i tipova odreda trachymedusae - Polipoidne. Neke hidroidne skupine (hidrocoralna skupina) mogu izdvojiti vapnenački kostur. Oko 4000 vrsta, sjedinjene u 2 podklase: hidroidi i sifonofori ( vidi SIPHONOFORA).

Enciklopedijski rječnik. 2009.