Skip to main content

Hidrolaza

gidrolazyklass enzimi koji kataliziraju reakciju hidrolize, odnosno cijepanje organskih spojeva uz sudjelovanje vode. Hidrolaze uključuju mnoge probavne enzime; u prehrambenoj se industriji koriste brojne hidrolaze. * GIDROLAZYGIDROLAZY, klasa enzima koji kataliziraju reakciju hidrolize, tj. E. Cijepanje organskih spojeva uz sudjelovanje vode. Hidrolaze uključuju mnoge probavne enzime; u prehrambenoj se industriji koriste brojne hidrolaze.

Enciklopedijski rječnik. 2009.