Skip to main content

žIromagnetski dinamo

žiromagnetski dinamousilenie ili održavanja ravnotežnog stanja magnetsko polje hidrodinamičan kretanje vodljivim medija (plazma, tekući). Mehanizam hidromagnetne dinamo je sličan onoj generiranja električne struje i magnetskog polja u dinamo sa samoizmotrenjem. Provedba hidro-magnetski dinamo u unutrašnjosti zvijezda i nekih planeta (uključujući i Zemlju) objasniti uzbuđenje imaju intrinzičnu magnetsko polje (vidi sl. Magnetski dinamika fluida). * Hydromagnetic DINAMOGIDROMAGNITNOE DYNAMO (dinamo efekt), samo-oscilacija i održavanje stabilnog stanja magnetska polja zbog pomicanja vodljive tekućine ili plina plazme; mehanizam je sličan onome što stvara električnu struju i magnetsko polje u dinamo sa samoizmotrenjem. Uz dinamo učinak pripisuje podrijetlo vlastitog magnetskog polja Sunca, Zemlje, zvijezda i drugih nebeskih tijela i njihovih lokalnih područja, primjerice polja spotova i aktivna područja. Vidi Magnetsku hidrodinamiku ( vidjeti MAGNETSKA HIDRODINAMIKA).

Enciklopedijski rječnik. 2009.