Skip to main content

Hydromechanics

HYDROMECHANICS -i; Pa. Dio mehanike koji proučava gibanje (hidrodinamika) i ravnotežu tekućina (hidrostatika), kao i interakciju između tekućina i krutih tvari uronjenih u tekućinu. ◁> 999> Hidromehanički, -th, -th. g. metoda rudarstva. * * * hidromehanička je podjela mehanike koja proučava ravnotežu i gibanje gotovo nestalih tekućina, kao i interakciju tekućine s uronjenim ili pokretnim tijelima u njemu. Podijeljen je na hidrodinamiku i hidrostatiku. * * * HYDROMECHANIKAGIDROMEHANIKA, dio mehanike koji proučava ravnotežu i gibanje tekućina, kao i interakciju tekućine s uronjenim ili pokretnim tijelima. Podijeljen je na hidrodinamiku i hidrostatiku. Enciklopedijski rječnik. 2009.