Skip to main content

Hydronic

hydronic (od hidro ... i Latinskoj modula -. Mjere), prosječna potrošnja vode za navodnjavanje (u litrama) na 1 hektar usjeva za 1 sekundu. Poznavajući hidromodul i područje navodnjavanja, možete utvrditi potrošnju vode za 1 navodnjavanje i cijelo vrijeme navodnjavanja. Hydromodule omogućuje usporedbu potrošnje vode izvora navodnjavanja s potrebama poljoprivrednih biljaka i izradu plana korištenja vode. * * * GIDROMODULGIDROMODUL (od hidro ... ( vidi HYDRO ... (dio složenicama)) i latinski modul - .. Mjera), prosječna potrošnja vode za navodnjavanje (u litrama) po 1 ha poljoprivrednih usjeva za 1 , Poznavajući hidrauličkog i navodnjavanja površina zemljišta, moguće je odrediti potrošnju vode za navodnjavanje do 1, a cijelo razdoblje za navodnjavanje. Hidromodul omogućuje usporedbu potrošnje vode izvora navodnjavanja s potrebama poljoprivrednih biljaka i izradu plana korištenja vode.

Enciklopedijski rječnik. 2009.