Skip to main content

Hidrofilnost

hidrofilnost (od hidro ... i ... Philia) je cross oprašivanje neke vodene biljke (npr anthocerotophyta) s vodom. * * * GIDROFILIYAGIDROFILIYA (od hidro ... ( vidi HYDRO ... (dio složenicama)) i grčki phileo - .. Ljubav), unakrsno oprašivanje nekih vodenih biljaka (npr anthocerotophyta) s vodom.

Enciklopedijski rječnik. 2009.