Skip to main content

Hidrofilnost

hidrofilnost tvari (materijala) je navlažena vodom. Hidrofilne tvari uključuju, na primjer, gline, silikate. Hidrofilnost je poseban slučaj liofilnosti. * * * HIDROFILNOST HIDROFILNOSTI, sposobnost tvari (materijala) da se mokri s vodom. Na hidrofilne tvari, na primjer. , glina, silikati. Hidrofilnost je poseban slučaj liofilnosti.

Enciklopedijski rječnik. 2009.