Skip to main content

Hidrofobni premazi

hidrofobne prevlake nisu navlažene vodenim prevlakama na bazi hidrofobnih tvari. Nanose se na površinu metala (za zaštitu od korozije u vlažnoj atmosferi), tkanine, kožu, drvo i druge materijale (za hidroizolaciju i vodonepropusnost). * * * HIDROFOBIČKI SUSTAVI HIDROFOBIČKI OBLIKOVI, premazi bez vode na bazi hidrofobnih tvari. Nanose se na površinu metala (za zaštitu od korozije u vlažnoj atmosferi), tkanine, kožu, drvo i druge materijale (za hidroizolaciju i vodonepropusnost).

Enciklopedijski rječnik. 2009.