Skip to main content

Hidrofon

HYDROPHONE -a; m. [od grčkog. Hidro - voda i phōnē - zvuk, glas]. Uređaj za primanje zvučnih valova koji se pojavljuju, propagiraju u vodi. * * * hidrofon (iz hidro ... i ... pozadine), zvukovni prijamnik za vodeni okoliš. Temelj hidrofona je elektroakustični pretvornik, najčešće piezoelektrični tip. * * * HIDROIDHIDROFON (od hidro ... ( pogledajte HYDRO ... (dio složenih riječi)) i grčki telefon - zvuk, glas), zvukovni prijamnik za vodeni okoliš. Temelj hidrofona je elektroakustički pretvornik ( vidi ELEKTRIČNI ACOUSTIČKI KONVERTERI), najčešće piezoelektrični tip.

Enciklopedijski rječnik. 2009.