Skip to main content

Hidrostatski paradoks

paradoksves hidrostatski tekućina izlije u spremnik može biti različit od pritiska fluida snage dno posude. Tako, u širenju upwards plovila (sl.), Sila tlaka na dnu donjeg težinu tekućine, i sužavanje - više. U cilindričnoj posudi, obje su snage jednake. Razlog je da, budući da sila hidrostatskog tlaka p uvijek okomito na stijenku posude je pritisak tjera na kosi zid ima vertikalnu komponentu p 1 kojom se kompenzira težinu prekomjerne na cilindar 1 volumena tekućine u posudi 3 i težine nedostaje volumena tekućine u posudi 2 . Hidrostatski paradoks je otkrio B. Pascal (1654).

* * PARADOKSGIDROSTATICHESKY hidrostatski paradoksa težina tekućine izlije u spremnik može biti različit od pritiskom koji djeluje tako da je na dnu posude. Dakle, u posudama koje se šire prema gore, sila tlaka na dnu je manja od težine tekućine, a kod suženja više. U cilindričnoj posudi, obje su snage jednake. Objašnjeno hidrostatskog paradoksa time, da je od hidrostatskog tlaka p uvijek okomito na stijenku posude je pritisak tjera na kosi zid ima vertikalnu komponentu p 1 kojom se kompenzira težinu prekomjerne protiv cilindra 1 volumen tekućine u posudi 3 i težina nestanka volumena tekućine u posudi 2.Hidrostatski paradoks je otkrio B. Pascal ( vidi PASCAL Blaise) (1654).

Enciklopedijski rječnik. 2009.