Skip to main content

Hidrostatski težine

hidrostatski vzveshivaniemetod mjerenja gustoće tekućina i krutina se temelji na određivanju plutanja sila koja djeluje na test čvrstog tijela uronjen u tekućinu poznate gustoće, ili - u slučaju određivanja gustoće tekućina - za vaganje i čvrsto tijelo uronjeno u tekućinu s poznatom masom i volumenom (vidi arhimedski zakon). * HIDROSTATSKI VZVESHIVANIEGIDROSTATICHESKOE postupak mjerenja gustoće tekućina i krutina mase, na temelju određivanjem plutanja sila koja djeluje na test čvrstog tijela uronjen u tekućinu poznate gustoće, ili - u slučaju određivanja gustoće tekućina - vagati uronjen u krutom tekućini poznate mase i volumena (vidi Arhimedev zakon ( vidi ARCHIMEDA ZAKON)).

Enciklopedijski rječnik. 2009.