Skip to main content

Hidroterapija

HIDROTERAPIJA [TE] i [one] s ..; . [ iz grčkoga hydōr - voda i therapeia - liječenje] tež .. med = hidroterapija * hidroterapija (s hidro ... i terapija), isto kao i hidroterapija * GIDROTERAPIYAGIDROTERAPIYA (iz vodika. ... ( cm. '999> HYDRO ... (dio složenicama)) i terapije ( cm.' 999> terapija)), isto kao i tretiranje vode ( cm. '999> hidroterapijskom). Enciklopedijski rječnik 2009.