Skip to main content

Hipatija

GipatiyaIpatiya Aleksandrijski (370-415), ženski znanstvenik, matematičar, astronom i filozof novoplatonovskoj. Pisani komentari Apolonije od Perga i Diofant. Ubili su kršćanske fanatike. * * * GIPATIYAGIPATIYA (Hipatija iz Aleksandrije) (370-415), ženski znanstvenik, matematičar, astronom i filozof neoplatonistički. Autorica komentara Apolloniju iz Perga i Diophantusa. Ubili su kršćanske fanatike.

Enciklopedijski rječnik. 2009.