Skip to main content

Hiper ...

HYPER ... [od grčkog. hiper-over, preko]. Prvi dio složenih riječi. Unesite znak. : prekoračenje sm. stopa; više. hiperaktivnost, hiperventilacija, hypercomplex (math.), giperlogika, * * * hiper ... (od grčke Hyper - preko, više.) Prefiks značenja: 1) koji se nalazi na vrhu; 2) prekoračenje norme (na primjer, hipertenzija).

Enciklopedijski rječnik. 2009.