Skip to main content

Pretjerivanje

hiperbola
(hiperbola) funkcija, koji se mogu izraziti kao omjer dvije linearne funkcije. Hiperbole u pravokutni koordinatni sustav y = (α + βh) / (γ + δ x). Ova funkcija je kontinuirana, osim slučaja, x = -γ / δ ; kad se ponaša kao ravnoj crti, t. e. od sklon plus beskonačnost kada se približava ovu vrijednost x s jedne strane i do minus beskonačnosti kada se približava drugi. Inverzna funkcija ima sljedeći oblik: x = - (α-γy) / (β-δ y) ; prema tome, X je neprekidno, osim za točku y = β / δ

ekonomije. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". J. Black. Opće izdanje: d. br. Osadchaya IM. 2000.


Gospodarski rječnik. 2000.