Skip to main content

Hiperbolički funkcije

hiperbolički funktsiifunktsii definirana formulama: sh x = ( e x - e -X '999 ") / 2 (hiperbolički sinus), CH x = ( e x + e x ) / 2 (hiperbolički kosinus) th x = sh x / CH x (hiperbolički tangenta). Za grafikone hiperboličkih funkcija, vidi sl. * * FUNKTSIIGIPERBOLICHESKIE hiperboličkim funkcijama funkciju definiran formulama:

(hiperbolički sinus)

(hiperbolički kosinus)

(hiperbolički tangenta).

Enciklopedijski rječnik. 2009.