Skip to main content

Hiperbolički spirala

hiperbolički spiralploskaya krivulja je opisano u točki M je pomicanje rotirajući ravno tako da je njegova udaljenost od centra rotacije O varira obrnuto s kutom rotacije φ.

* hiperbolički SPIRALGIPERBOLICHESKAYA spiralni ravnina krivulja je opisano u točki M kreće uzduž rotirajuće linije, tako da njegova udaljenost od centra rotacije D varira obrnuto kut rotacije j.

Enciklopedijski rječnik. 2009.