Skip to main content

Hipergeneza

hypergenesis (hiper ... i ... postanak), veći broj procesa kemijske i fizičke transformacije minerala u gornje kore i na njegovoj površini (pri niskim temperaturama) pod utjecajem atmosfere, hidrosfere i živi organizmi. * * * GIPERGENEZGIPERGENEZ (s hiper ... ( cm. '999> HYPER ... (prefiks)), i "postanak"), skup procesa kemijske i fizikalne transformacije mineralnih tvari u gornje kore ( cm. kora) i na njegovoj površini (na niskim temperaturama) pod djelovanjem atmosfere ( cm. Zemljina atmosfera), hidro- ( cm. hidro-) i živih organizama. Enciklopedijski rječnik. 2009.