Skip to main content

Vrijednosti novca

vrijednosti novca
Pad kupovne moći novca, što je količina robe koja se može kupiti u valuti po prevladavajućim tržišnim cijenama (interna devalvacija) ili smanjenje njihovog tečaja (vanjska oštećenja ). Umanjenje nastaje zbog povećanja cijena roba i stranoj valuti, je pratitelj inflacije. Umanjenje izložen kao nacionalne valute i inozemnih, koji cirkulira u zemlji, zajedno s nacionalnim. Stopa amortizacije novca odražava stopu inflacije.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Moderni ekonomski rječnik. - 2. izd. , ispravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Gospodarski rječnik. 2000.