Skip to main content

Sektorima gospodarstva industrije

sektorima gospodarstva industrije
(industrija) 1. Podružnica gospodarstva u kojoj tvrtke koriste slične troškove faktora proizvodnje za stvaranje grupe srodnih proizvoda. Standardna industrijska klasifikacija (SIC) dijeli proizvode po industriji i podsektoru. 2. Grupa industrija, prvenstveno u proizvodnji i gradnji, koja obično proizvodi materijalnu robu, a ne usluge. Konfederacija britanske industrije je organizacija koja predstavlja tvrtki u tim industrijama, a Ministarstvo trgovine i industrije je vodeći britanski ministarstvo odgovorno za tih tvrtki. 3. Teško i naporno raditi.

Gospodarstvo. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". J. Black. Opće izdanje: d. br. Osadchaya IM. 2000.


Gospodarski rječnik. 2000.