Skip to main content

Katastar odlagališta otpada

sistematizirane informacije o prošlim blatnim muljevima i muljevitim bazenima. Informacije o bazenima s muljevitošću uključuju podatke o lokaciji i morfometriji - apsolutnoj visini usta i izvora vodotoka, njegovoj duljini i prosječnoj padini, slivnom području. Informacije o prošlim selima sadrže podatke o datumima podrijetla. razlog pojavljivanja, vrsta blatnog bloka u sastavu, volumen mjehurića, karakteristike dizajna brzine, protoka. gustoća. C. s. zajedno s rezultatima terenskih istraživanja, čine blok početnih (primarnih) informacija o muljevitim fenomenima.

EdwART. Rječnik pojmova Ministarstva za izvanredne situacije, 2010