Skip to main content

šUmovit prostor

ŠUMARSKO PODRUČJE
Dio šumskog fonda prekrivenog šumovitom vegetacijom.

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.