Skip to main content

Indeksi toksičnost ONEČIŠĆENJA VODA

indeksi toksičnost zagađenje vode
- (. Sanitarne i toksikološke P. c) podaci koji odražavaju toksični učinak na onečišćujuće tvari po osobi, pogoršanje organoleptičkih svojstava vode (. Organoleptička PA) i povrede procesi samočišćenja rezervoara (opće sanitarne). MPC onečišćujuće tvari u cjelini za vodu je postavljen prema graničnom p. h. u.

Environmental Dictionary, 2001

Pokazatelji opasnosti onečišćenja voda
Pokazatelji toksične učinke onečišćivača po osobi, pogoršanje organoleptičkih svojstava vode (organoleptička PA.), Te povrede procese samo-čišćenje (sanitarne i toksikološke P. c.) rezervoar (opći sanitarni). MPC onečišćujuće tvari u cjelini za vodu je postavljen prema graničnom p. h. u.

EdwART. Rječnik pojmova i definicija okoliša, 2010


.