Skip to main content

Otrovi

yadyveschestva biljnog i životinjskog podrijetla ili sintetski mineralni kemijskih proizvoda (industrijski otrovi, pesticidi) sposoban nakon izlaganja živog organizma izazvati akutne ili kronične trovanje; može dovesti do smrti. * YADYYADY, tvari biljnog, životinjskog ili mineralnog porijekla ili sintetski kemijskih proizvoda (industrijski otrova, pesticidi) koji može nakon izlaganja živog organizma izazvati akutne ili kronične trovanje; može dovesti do smrti.

Enciklopedijski rječnik. 2009.