Skip to main content

PRAKSA Redline

PRAKSA Redline
(crveno-podstava) Odbijanje banaka za izdavanje kredita ili odbijanje osiguravajućih društava za izdavanje politike pojedincima ili tvrtkama u pojedinim područjima, obično kao posljedica negativno prethodno iskustvo s izdavanjem zajmova ili politika u tim područjima. Ova se praksa naziva oblik diskriminacije etničkih skupina koncentriranih na tim područjima.

Gospodarstvo. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". J. Black. Opće izdanje: d. br. Osadchaya IM. 2000.


Gospodarski rječnik. 2000.