Skip to main content

Razborito PREDATOR

razborito PREDATOR
predložio AB Slobodkin (1962) izraz za opće biološke pravilo (još uvijek u velikoj mjeri nejasna), koja se izražava u činjenici da je grabežljivac, u pravilu, ne uništava u potpunosti populacije (vrsta) njihovih žrtava.

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.