Skip to main content

ŠTETE RADIACIJE

ŠTETE RADIACIJE
oštećenje stanica, tkiva, organa ili cijelog organizma radioaktivnim zračenjem.

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.