Skip to main content

RANDOM DISTRIBUTION

raspodjela pojedinaca u populaciji, u kojoj njihova udaljenost nije ista. Pojedinci su slučajno raspoređeni, tako da stanovništvo postaje strukturirano. U prirodi, slučajna distribucija je rijetka.
Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.

.