Skip to main content

Spašavanja jedinica

zrakoplova ili plovila koji su uključeni za pretraživanje i pomoći zraka i mora plovila, ako su oni koji pate ili su patili katastrofa, kao i u hitnim situacijama prirodnih i umjetnih katastrofa iu međunarodnim vježbama za traganje i spašavanje ljudi na moru. Spasilačka jedinica mora biti opremljen osposobljeno osoblje i opremljen opremom prikladnom za brzu obavljanje poslova, traženje i spašavanje ljudi.

EdwART. Rječnik pojmova Ministarstva za izvanredne situacije, 2010