Skip to main content

šTedi funkcija

štedi funkcija
funkciju, odražavajući ovisnost uštede od promjene prihoda. Funkcija štednje je kao zrcalna slika potrošnje, budući da se prihodi sastoje od potrošnje i štednje, a uštede se mogu prikazati kao Prihodi umanjeni za troškove potrošnje.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Moderni ekonomski rječnik. - 2. izd. , ispravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Gospodarski rječnik. 2000.