Skip to main content

Drugi red

drugog reda
(drugi red veličine) efekti, koji po svojoj veličini tako malen da u praktičnim izračunima njihove može se zanemariti. Ekonomski modeli često približavaju stvarne funkcije pomoću lokalne linearne aproksimacije. Ako y = f (x), a y (a) poznat, pa ako se b malo Y (A + B) to se može aproksimirati na sljedeći način: y (a + b) y (a) + bdy (a) / da. Usklađivanje se temelji na pretpostavci da je svaka buduća članica u točno izraz za y (A + B) je drugog reda. Gospodarstvo. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". J. Black. Opće izdanje: d. br. Osadchaya IM. 2000.

Gospodarski rječnik. 2000.