Skip to main content

Osjetljivih vrsta

osjetljivih vrsta
na otrova, kvantitativnih i kvalitativnih obilježja kao odgovor na izloženost otrovima, specifične za određene vrste.

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.