Skip to main content

Posebno zaštićeni objekt prirode Teritoriji

posebno zaštićenih prirodnih područja
zemljišta, površinske vode i zraka u prostoru iznad njih, gdje su prirodne komplekse i predmete koji imaju posebnu zaštitu okoliša, znanstvene, kulturne, estetske, rekreacijske i poboljšanje vrijednosti koje odlazak u mirovinu odluka javnih vlasti u cjelini ili djelomično od gospodarskog korištenja i za koje imate posebna zaštita (zakon „o posebno zaštićenim dijelovima prirode”.)

EdwART. Uvjeti i definicije za zaštitu okoliša, upravljanje okolišem i sigurnost okoliša. Rječnik, 2010

Zaštićena područja
zemljišta, površinske vode i zraka u prostoru iznad njih, gdje su prirodni kompleksi i objekti koji imaju posebnu zaštitu okoliša, znanstvene, kulturne, estetske, rekreacijske i poboljšanje vrijednosti povukao odluke javnih vlasti u cjelini ili djelomično od gospodarskog korištenja i za koje imate posebna zaštita (zakon „o posebno zaštićenim dijelovima prirode”).
EdwART. Rječnik pojmova i definicija okoliša, 2010

.