Skip to main content

OBJAVLJIVANJE STATUSA

IZJAVA KVARA
dokument sastavljen na temelju kontrole kvalitete predmeta, robe, koja sadrži popis nedostataka prisutnih u njima.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Moderni ekonomski rječnik. - 2. izd. , ispravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Gospodarski rječnik. 2000.