Skip to main content

STREAM

STREAM
novac, roba - novac ili robna masa, koja cirkulira tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Moderni ekonomski rječnik. - 2. izd. , ispravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Gospodarski rječnik. 2000.