Skip to main content

Rječnik izvanrednih situacija

Trofičke linkovi

Trofičke linkovi oblik veze između populacija u biocenozi, očituje u sili iste vrste na štetu drugih vrsta živih životinja, proizvoda od svog života ili svoje mrtve ostatke .. Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989. .